การรับรถ-การคืนรถ ที่..สนามบินภูเก็ต

Q: เพียวคาร์เร้นท์มีสำนักงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ตหรือไม่ ?
A:
เพียวคาร์เร้นท์ไม่มีสำนักงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต แต่ผู้เช่าสามารถรับรถ และคืนรถที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้โดยการจองรถล่วงหน้า

 

Q: ผู้เช่ารถจะรับรถเช่าที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้อย่างไร ?
A:
ในขั้นตอนการจองรถ พนักงานของเพียวคาร์เร้นท์จะยืนยันการจองของท่านโดยระบุ วัน เวลา และเที่ยวบินของท่าน เมื่อถึงเวลานัดพบ พนักงานของเราก็จะแสดงป้ายเพียวคาร์เร้นท์ "Pure Car Rent" และชื่อของท่านอยู่บริเวณประตูทางออกของผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยาน

เมื่อท่านได้พบพนักงานของเราแล้ว ขอให้ท่านแสดงบัตรประชาชน ใบขับขี่ และบัตรเครดิตของท่านต่อพนักงานของเรา พนักงานก็จะตรวจสอบเอกสารต่างๆ และเตรียมสัญญาเช่ารถให้กับท่าน

 

Q: ผู้เช่ารถจะคืนรถที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้อย่างไร ?
A:
พนักงานรับรถของเราจะรอรับรถที่เช่าบริเวณชั้น 2 ของท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาคืนรถ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านขับรถถึงท่าอากาศยาน ท่านจะต้องรับบัตรจอดรถที่ประตูทางเข้า หลังจากนั้นก็ขับรถขึ้นชั้น 2 ของอาคารท่าอากาศยาน เมื่อพนักงานรับรถเห็นรถของท่าน พนักงานก็จะเข้าไปพบท่านพร้อมสัญญาเช่ารถของท่าน

หมายเหตุ: ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเพียงอาคารเดียว โดยที่ชั้น 2 ของอาคารเป็นส่วนของผู้โดยสารขาออก เพราะฉะนั้น หลังจากที่ท่านคืนรถแล้ว ท่านก็สามารถเข้าไปเช็คอินกับสายการบินได้โดยสะดวก