เช่ารถ ต้องรู้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

Q: ผู้เช่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ในการเช่ารถยนต์ ?
A:
ผู้เช่าต้องมีบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างชาติ) ใบอนุญาตขับขี่ และบัตรเครดิต

 

Q: หากต้องการให้มีผู้ขับขี่รถที่เช่ามากกว่า 1 คน ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ ?
A:
ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม หากต้องการเพิ่มชื่อผู้ที่สามารถขับขี่รถที่เช่าได้ เพียงแต่ให้แสดงใบขับขี่ของผู้ที่ต้องการจะเพิ่มชื่อให้กับพนักงานของเพียวคาร์เร้นท์ พนักงานของเราก็จะเพิ่มชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมลงในสัญญาเช่ารถ