การเช่ารถในจังหวัดภูเก็ต

Q: ทำไมจึงควรเช่ารถเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวในภูเก็ต ?
A:
เนื่องจากระบบการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะระบบรถประจำทางของจังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ในการท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต คุณอาจจะโดยสารรถประจำทางของท้องถิ่นหรือรถสองแถวซึ่งจะให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากตัวเมืองภูเก็ตไปยังหาดต่างๆรอบเกาะ เพราะฉะนั้นในการเดินทางไปหาดต่างๆ คุณจะต้องเริ่มต้นการเดินทางของคุณจากตัวเมืองภูเก็ตเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพักอยู่บริเวณหาดป่าตอง และต้องการไปเที่ยวหาดกะรน คุณจะต้องโดยสารรถสองแถวจากหาดป่าตองไปยังตัวเมืองภูเก็ต และโดยสารรถสองแถวจากตัวเมืองภูเก็ตไปยังหาดกะรน ซึ่งโดยรวมแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง เนื่องจากไม่มีรถสองแถวให้บริการจากหาดป่าตองไปยังหาดกะรนโดยตรง แต่ถ้าคุณมียานพาหนะของตนเองแล้ว คุณจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีในการขับรถจากหาดป่าตองไปตามถนนรอบเกาะเพื่อไปหาดกะรน ถึงแม้ว่าการโดยสารรถสองแถวจะประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ก็ทำให้คุณเสียเวลามาก

การใช้บริการรถแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ตซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถขับรถได้ หรือไม่อยากขับรถในจังหวัดภูเก็ต แต่คุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าที่ควรจะเป็น ถึงแม้ว่าจะมีคนขับรถที่ดีจำนวนมาก แต่ก็มีคนขับที่ไม่ดีปะปนอยู่ ถ้าคุณต้องใช้บริการรถแท็กซี่ 2 - 3 ครั้งต่อวัน การเช่ารถขับเองน่าจะเป็นวิธีที่ประหยัดกว่า

ในความคิดของผม การเช่ารถขับเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวภูเก็ตรวมถึงบริเวณใกล้เคียง เพราะการเช่ารถขับเองจะให้ทั้งความสะดวกสบาย และประหยัด คุณจะไปที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการ แต่ถ้าคุณมีงบประมาณจำกัดมาก การเช่ารถจักรยานยนต์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ก่อนเช่าจักรยานยนต์ คุณควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศ และการประกันภัยของรถจักรยานยนต์ก่อน เนื่องจากการเช่ารถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการประกันภัยเหมือนการเช่ารถยนต์